โรงเรียนพุนพินพิทยาคม รับสมัครครูอัตราจ้าง และลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้กรอกใบสมัครและส่งเอกสารหลักฐานประกอบการรับสมัครออนไลน์ อ่านรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซด์ของโรงเรียน www.phunphin.ac.th รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564