โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 24 ธันวาคม 2564 ในวันเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลปากน้ำหลังสวน