โรงพยาบาลกระบี่ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงพยาบาลกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารประสิทธิ์พัฒนา (ชั้น 4) โรงพยาบาลกระบี่ โทร 0 7562 6700 ต่อ 1044