สำนักงานหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ติดต่อและยื่นใบสมัครที่ สำนักงานหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม (หลังเดิม) ในระหว่างวันที่ 17 – 21 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หรือส่งเอกสารหลักฐานและใบสมัครทางไปรษณีย์โดยให้ส่งเอกสาร ถึงสำนักงานหน่วยคุ้มครองสุขภาพโลกจังหวัดนครพนม ภายในวันที่ 21 มกราคม 2565 หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายอภิสิทธิ์ คำกรฤชา โทรศัพท์มือถือ 089-617-4669 หรือทางอีเมลล์ apisitk@ieipnp.go.th