โรงพยาบาลชัยภูมิ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 101 อัตรา

  1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 50 อัตรา
  2. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 19 อัตรา
  3. ตำแหน่งพนักงานทั่วไป จำนวน 20 อัตรา
  4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 12 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ตั้งแต่วันที่ 3 – 13 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ (19.00 – 16.00 น.) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร 044 104 610
ต่อ 82317

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร