อำเภอลืออำนาจ รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

อำเภอลืออำนาจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบาย ของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตำแหน่ง ลูกจ้างเหมาบริการ
อัตราค่าจ้างเหมาบริการ 9,000 บาทต่อเดือน
จำนวนอัตราว่างที่จะจัดจ้าง 2 อัตรา

วิธีการรับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์สมัครสามารถขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการปกครอง อำเภอลืออำนาจ (สำนักงานอำเภอ) ที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ ชั้น 2
ระหว่างวันที่ 3-7 ตุลาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สมัครไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครคัดเลือกแต่อย่างใด