โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถส่งใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานการโอนเงินได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.detudomhospital.org หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวรับสมัครงาน การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน) โดยเปิดรับสมัครฯ ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565
แนบท้ายประกาศรับสมัครมี qr code ให้ส่งเอกสารรับสมัคร