โรงพยาบาลนายูง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 14 มกราคม 2565 โดยสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลนายูง ในวันและเวลาราชการ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามเพิ่มเติม โทร.0 4215 0076 – 102
  2. ส่งทางไปรษณีย์จ่าหน้าซองถึง ฝ่ายบริหารทั่วไป (สมัครงาน) โรงพยาบาลนายูง 204 หมู่ที่ 10 ถนนนา ตูม – นาต้อง ตำบลนายูง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 41380
  3. ส่งทางอีเมล nayoonghospitalmail@gmail.com และให้ผู้สมัครส่งใบสมัครต้นฉบับพร้อมเอกสาร และหลักฐานประกอบการสมัครฯ (รายละเอียดในข้อ 7) โดยรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ ในวันเข้ารับ การประเมินฯ (สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร การสมัครโดยสแกน QR Code หรือคลิกลิงค์ที่ระบุในเว็บไซต์โรงพยาบาลนายูง (กรุณากรอกใบสมัครด้วยลายมือตนเอง)