โรงพยาบาลกาบเชิง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น 2 อาคารสร้อยฟ้า โรงพยาบาลกาบเชิง หรือโทร 044 559 002 ต่อ 101, 102 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 22 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ