โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 4-10 มกราคม 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (ปิดรับสมัครสอบวันที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 16.30 น.)