มหาวิทยาลัยพะเยา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้าง 3 อัตรา

การสมัครเข้ารับการคัดเลือก สมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.personnel.up.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ตามขั้นตอน