สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ผู้ประสงค์เข้ารับการคัดเลือกให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 17-21 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)