โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย รับสมัครพนักงานจ้าง 3 อัตรา

รับสมัครวันที่ 7-13 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานที่รับสมัคร ห้องศาสตร์พระราชา อาคาร 750 ปี แผนกมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย (สมัครด้วยตนเอง)