สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องงานบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน ตั้งแต่วันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสารด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน