งานเด่นวันนี้

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานราชการ 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและ เลือกสรรให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง เลขที่ 128/4 ถ.สุขสวัสดิ์ 1 ต.พระบาท อ.เมือง จ.ลำปาง ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าสมัครคนละ 40 บาท