สพป.สระบุรี เขต 2 รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เลขที่ 313 หมู่ 11 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันอังคารที่ 14 ธันวาคม – วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม 2564 ไม่เว้นวันหยุดราชการ (แต่งกายสุภาพ เหมาะสม)