โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 13 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลศูนย์บริการการแพทย์นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 4 -15 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า 08.30 – 11.30 น. และภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 16.00 น. หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โทร. 02 432 6167-8 ต่อ 5030, 5033, 5032