สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย ตั้งแต่วันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 ในวันและเวลาราชการ