กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 36 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17-23 ธันวาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการตามขั้นตอน ที่ http://dsdw.thaijobjob.com http://dsdw.thaijobjob.com/