ศูนย์ช่วยเหลือสังคม รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 7 อัตรา

  1. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์จำนวน 6 อัตรา
  2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม จำนวน 1 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ศูนย์ช่วยเหลือสังคม (ชั้น 1 อาคารกรม พัฒนาสังคมและสวัสดิการ) เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2566 – 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ หรือ ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ hr.sac1300@gmail.com ในรูปแบบ .pdf เป็นไฟล์เดียว โดยติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายบริหารฯ ศูนย์ช่วยเหลือสังคม โทร 0 2659 6531

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร