กรมชลประทาน รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 80 อัตรา

กรมชลประทาน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ไม่ผ่าน ก.พ.)

 1. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 7 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
 2. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 9 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
 3. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
 4. เจ้าพนักงานอุทกวิทยา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
 5. นายช่างชลประทาน จำนวน 23 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
 6. นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
 7. นายช่างสำรวจ จำนวน 6 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
 8. นายช่างเครื่องกล จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
 9. นายช่างไฟฟ้า จำนวน 4 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
 10. นายช่างภาพ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 13,800 บาท
 11. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท
 12. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 11,850 บาท
 13. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 12,410 บาท
 14. นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 3 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
 15. นิติกร จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
 16. นักวิชาการเกษตร จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
 17. นักธรณีวิทยา จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 18,000 บาท
 18. วิศวกรชลประทาน จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท
 19. วิศวกรโยธา จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท
 20. วิศวกรเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา อัตราค่าตอบแทน 19,500 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://rid.thaijobjob.com