สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 11.30 น. และ 13.00 – 16.00 น. เฉพาะวันทำการ โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ จำนวน 100 บาท