โรงพยาบาลบ้านตาขุน รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 8 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2564 – 18 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ