มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานตามภารกิจ 3 อัตรา

1. ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

3. ตำแหน่งนักปฏิบัติการอุดมศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 – 30 พฤษภาคม 2566 ภาคเช้า เวลา 09.00 – 11.30 น. และ ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ตามสถานที่รับสมัคร ดังนี้

  1. กองบริหารงานบุคคล ชั้น 4 อาคารสรรพวิชญ์บริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ติดต่อสอบถาม รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.0-3313-6099 ต่อ 1124
  2. งานบริหารงานบุคคลวิทยาเขตจันทบุรี กองบริหารงานบุคคล ชั้น 3 อาคาร คณะเทคโนโลยีสังคมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 131 หมู่ที่ 10 ถนนบำราศนราดูร ตำบลพลวงอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.083-0569370
  3. งานบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่จักรพงษภูวนารถ กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 58 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02 – 6922360-4
  4. งานบริหารงานบุคคลเขตพื้นที่อุเทนถวาย กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เลขที่ 225 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-2527029

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และดูรายละเอียดได้ที่ https://person.rmutto.ac.th/

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร