สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู รับสมัครนักการตลาดรุ่นใหม่ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้รับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อม หลักฐานประกอบการรับสมัคร โดยกำหนดเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ) ณ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น 2 อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู