มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

กำหนดการรับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถส่งใบสมัครและเอกสารหลักฐานได้ที่

  1. ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานยุทธศาสตร์และบุคลากร ชั้น 2 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เวลา 09.00 – 16.30 น. (รับเฉพาะวันทำการ)
  2. ส่งไฟล์ใบสมัครและหลักฐานการสมัคร เป็น pdf ทางอีเมล์ sakunna_2526@hotmail.com (หากผู้สมัครส่งไฟล์ใบสมัครแล้วกรุณาโทรยืนยันการสมัครได้ที่เบอร์โทร.055-519900 ต่อ 219 หรือ 303) หรือ
  3. ส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัคร ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ งานยุทธศาสตร์และบุคลากร กองบริหารทรัพยากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 41/1 หมู่ 7 ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 63000 ตั้งแต่วันที่ 4-18 มกราคม 2565