สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 7 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอหรือดาวน์โหลดใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ชั้น 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. และภาคบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น.)