โรงพยาบาลท่ากระดาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 2 อัตรา

โรงพยาบาลท่ากระดาน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลท่ากระดาน จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 15-26 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0 3469 118 – 9 ต่อ 103