โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการงานสอน 6 อัตรา

วันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน – 25 มิถุนายน 2565 ไม่เว้นหยุด ราชการ ณ งานธุรการ โรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรี เวลา 09.00-16.00 น.