โรงพยาบาลบ้านโป่ง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 2 โรงพยาบาลบ้านโป่ง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ