สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 2 อัตรา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาราชการ