สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานบริหารงานทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เลขที่ 199 หมู่ 16 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 032-602034 ต่อ 16 ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกใบสมัครและเอกสาร การสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน