สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถยื่นสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตเท่านั้น ไม่มีการสมัครด้วยตนเองที่หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2564 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยแสกน QR Code แนบท้ายประกาศ