โรงพยาบาลท่าโรงช้าง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานเภสัชกร 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 1-12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ