โรงพยาบาลปะเหลียน รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.palianhospital.go.th และ Facebook โรงพยาบาลปะเหลียน และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหาร ทั่วไป โรงพยาบาลปะเหลียน
ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2565 – 30 กันยายน 2565 ในวันและเวลาราชการ
โทร.0-7550-1907 ถึง 8 ต่อ 116