เทศบาลนครเกาะสมุย รับสมัครพนักงานจ้าง 21 อัตรา

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่เจ้าหน้าที่รับสมัคร งานบริหารงานบุคคลพนักงานเทศบาล ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่ อาคารอ่างทอง (ชั้น 2) สำนักงานเทศบาลนครเกาะสมุย ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2565 – 1 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาราชการ