องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้าง 14 อัตรา

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครฯ สามารถรับใบสมัครพร้อมยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมเอกสารหลักฐาน ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 10-18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และเวลา 13.00 น. – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) (แต่งกายชุดสุภาพและประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมใส่ กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) โดยผู้ประสงค์จะสมัครสามารถสมัครได้ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งเพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น