สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 อัตรา

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 3 ถนนเดชา ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 18-25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30- 16.30 น. (เฉพาะในวัน เวลา ราชการ)