สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 5 ตำแหน่ง

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง อาคารอุทยานการศึกษาอุดมปัญญา หมู่ที่ 9 ต.โตนดด้วน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น.และภาคบ่าย 13.00 น. – 16.00 น. โดยสามารถเลือกสมัครได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น