ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครขึ้นในสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี เลขที่ 1 หมู่ 5 ตำบลคันธุลี อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตั้งแต่วันที่ 13-20 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 07738-1960