การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน 240 อัตรา

รายละเอียด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ.

 • คุณวุฒิปริญญาตรี และ คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทั้งเขตพื้นที่สำนักงานใหญ่ และสำนักงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ จำนวน 240 อัตรา
 • เปิดรับสมัครวันที่ 7 – 13 มกราคม 2565
 1. การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. (สรรหาภายใน) ผ่านทาง intranet จำนวน 3 โครงการ ได้แก่
  1.1การสอบคัดเลือกจากบุคคลภายในโดยการสอบปรับวุฒิจากพนักงานวิชาชีพเป็นนักวิชาการ จำนวน 85 อัตรา
  1.2 การสอบคัดเลือกจากกลุ่มลูกจ้างของ กฟภ. เป็นพนักงานวิชาชีพ จำนวน 19 อัตรา
  1.3 โครงการทดสอบความรู้ จำนวน 69 อัตรา
  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานกับ กฟภ. (สรรหาภายนอก) จำนวน 67 อัตรา สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบุคคลและสวัสดิการ ผบก.กอก.(ต3) โทร 10970-1 ลิงก์เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) https://pea.thaijobjob.com/