โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ 3 อัตรา

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ในระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ถึง 1 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ โรงเรียนอุบลปัญญานุกูล จังหวัดอุบลราชธานี โทรศัพท์ 045-312764,084-8288311