โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา รับสมัครครูอัตราจ้างและลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงาน ฝ่ายบริหารงานบุคคล อาคาร 1 ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ถนนมิตรภาพ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ