โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานโครงการคชอาณาจักรจังหวัดสุรินทร์ ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2565 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อสอบถามรายละเอียดและขอรับใบสมัครได้ที่โทรศัพท์ 087-244 3053 งานบริหารงานบุคคล (น.ส.เจนจิราแดงสกุล)