โรงเรียนด่านขุนทด รับสมัครครูอัตราจ้าง 9 อัตรา

  1. ผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับปฐมวัย จำนวน 3 อัตรา
  2. ผู้สอนภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 2 อัตรา
  3. ผู้ฝึกสอนกีฬา จำนวน 1 อัตรา
  4. ผู้สอนสังคม จำนวน 1 อัตรา
  5. ผู้สอนทักษะอาชีพ จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองลงลายมือชื่อกำกับเอกสารและหลักฐานที่ใช้สมัครทุกฉบับ ที่ห้องประชุมชั้น 1 ตึกอำนวยการโรงเรียนด่านขุนทดระหว่างวันที่ 20-26 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่จะยื่นใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก แต่งกายสุภาพเรียบร้อย

คลิ๊กอ่านประกาศรับสมัคร