มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

รับสมัครทาง SUT Recruitment Online ทางเว็บไซต์ http://www.recruit.sut.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2565