โรงพยาบาลพิมาย รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 10 อัตรา

ผู้ประสงค์ที่จะสมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 2564 ถึงวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 08.00 – 16.00น. ณ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ชั้น G อาคารผู้ป่วยนอก – อุบัติเหตุ โรงพยาบาลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 0 44 471 511 ต่อ 103, 314