องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี รับสมัครุบุคคลเข้ารับราชการ 4 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ ด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ชั้น 1 สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี
ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 7 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น.- 16.30 น.
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร จำนวน 200 บาท ในวันสมัคร (ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้ารับการคัดเลือกนี้จะไม่จ่ายคืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-4224-4394 ต่อ 701 หรือดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ www.udonpao.go.th