สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ได้ที่งานบริหารและการเงินกีฬาภูมิภาค สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ชั้น 2 อาคารสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 10-14 มกราคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. (12.00-13.00 น. หยุดพักรับสมัคร) * สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค 3 ที่อยู่ เลขที่ 322 หมู่ 7 สนามกีฬาเฉลิมพระเกรียติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา