โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 100 ปี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2564 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 12.00 น. – 13.00 น. หยุดพักกลางวัน) หรือ สแกนเอกสารส่ง ทาง E-mail : 11602@myhospital.go.th ไม่เว้นวันหยุดราชการ